Positief effect van probioticum Lactobacillus rhamnosus GG bij kinderen met ADHD

Een Sloveense pilotstudie toont aan dat de probiotische stam Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) een positief effect heeft op de symptomen van ADHD bij kinderen en adolescenten, hun kwaliteit van leven en de bloedserumwaarden van pro-inflammatoire cytokines.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een neurobiologische aandoening die regelmatig wordt gezien bij kinderen. De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de invloed van het darmmicrobioom op de hersenen in het algemeen en bij gedragsproblematiek zoals ADHD in het bijzonder. Omdat eerder onderzoek aantoonde dat het gebruik van Lactobacillus rhamnosus GG in de eerste 6 maanden bij baby’s mogelijk ADHD op latere leeftijd kan voorkomen, wilden de onderzoekers bestuderen wat het effect van LGG zou zijn bij kinderen en adolescenten met ADHD.

Opzet van de studie

De studie werd opgezet als een dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek met parallelle groepen. Er namen 32 kinderen deel aan de studie, variërend in leeftijd van 4 tot 17 jaar. Alle kinderen waren gediagnosticeerd met ADHD en gebruikten geen medicatie. Gedurende 3 maanden kreeg de ene helft van de groep proefpersonen dagelijks 1 capsule met de probiotische stam Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) met 10 miljard CFU (aantal levensvatbare baceteriën), terwijl de andere helft een placebo kreeg. Om het effect op de klachten en de kwaliteit van leven te beoordelen, werden verschillende vragenlijsten gebruikt. Deze werden ingevuld door de kinderen, de ouders en de leraren van de kinderen. Omdat cytokinewaarden bij kinderen met ADHD significant kunnen afwijken, werden ook de bloedserumwaarden van verschillende pro- en anti-inflammatoire cytokines aan het begin en aan het einde van de studie gemeten. Cytokines zijn eiwitten, die het immuunsysteem reguleren; er zijn ontstekingsremmende (anti-inflammatoire) en ontstekingsbevorderende (pro-inflammatoire) cytokines.

Resultaten

Na 3 maanden suppletie met LGG bleek deze groep kinderen een significante verbetering van kwaliteit van leven te ervaren in vergelijking met de groep die een placebo kreeg. Zij gaven aan fysiek, emotioneel, sociaal en op school beter te functioneren. Ook de serumspiegels van verschillende pro-inflammatoire cytokines (IL-6, IL-12p70, TNF-α) bleken significant te zijn afgenomen in de LGG-groep.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat de probiotische stam Lactobacillus rhamnosus GG de symptomen en daarmee de kwaliteit van leven van kinderen en adolescenten met ADHD zou kunnen verbeteren. Dit suggereert dat suppletie met LGG gunstig kan zijn bij de behandeling van ADHD. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, geven de onderzoekers aan dat er meer onderzoek nodig is, waarbij de studies een langere looptijd hebben van minstens 6 tot 12 maanden.

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092625/
https://www.orthokennis.nl/nieuws/positief-effect-van-probioticum-Lactobacillus-rhamnosus-GG-bij-kinderen-met-ADHD