Drie weken suppletie met chlorellapoeder verbeterde de relatieve prestaties bij herhaalde sprints op de fiets. Het verlaagde ook het gemiddelde lactaat en de hartslag tijdens duurtesten. Dit zijn de resultaten van het Engelse onderzoek.

De nieuwe resultaten van dit onderzoek tonen aan dat suppletie met zes gram chlorella per dag gedurende 21 dagen het relatieve vermogen in herhaalde sprinttesten bij wielrenners significant verbetert. Een andere bevinding is dat inname van chlorella submaximale training met minder homeostatische verstoring mogelijk maakt [1].

Chlorella pyrenoidosa is een microalg die rijk is aan antioxidanten, vitaminen, mineralen, vezels, omega-3 vetzuren en eiwitten. De alg ondersteunt de reinigende functie van de lever en beschermt de gezonde cellen tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Studie
Het onderzoek was een dubbelblind, gerandomiseerd, gebalanceerd cross-overontwerp. Veertien getrainde wielrenners kregen willekeurig een placebo of chlorella gedurende 21 dagen. Dit werd gevolgd door een zuiveringsperiode van 14 dagen, waarna de deelnemers overschakelden op het andere supplement. Elke deelnemer nam deel aan een 2-daagse testfase. Deze omvatte een submaximale uithoudingstest van 1 uur met een vermogen/lichaamsgewicht ratio (watt) van 55% en een tijdloop van 16,1 km. Dit werd gevolgd door het meten van de lactaatdrempel en herhaalde sprinttesten. Hartslag, lactaat en glucose, tijd, vermogen en hemoglobine werden vergeleken onder de verschillende omstandigheden.

De resultaten toonden aan dat chlorella het gemiddelde lactaat en de hartslag in submaximale uithoudingstests significant verlaagde. Het gemiddelde en maximale vermogen waren significant hoger tijdens herhaalde sprintwedstrijden. Hemoglobine nam significant toe in vergelijking met placebo. Er werden echter geen verschillen gevonden in zuurstofopname en lactaat omslagpunt.

Dit onderzoek toont aan dat chlorella een positief effect kan hebben op sport- en fitnessvoeding.

Anti-veroudering
In een klinische studie werd het anti-verouderingseffect van chlorella ook nader onderzocht [2]. Aan het onderzoek namen 44 gezonde volwassenen tussen de 40 en 75 jaar deel. Allen hadden een gezond lichaamsgewicht en geen stofwisselingsproblemen, zoals diabetes. De deelnemers werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg chlorella, de andere een placebo. Na 90 dagen wisselden de groepen van behandeling na een wachttijd van vier weken.

Tijdens het onderzoek werden de antioxidantstatus, oxidatieve stressniveaus, de lipidensamenstelling in het bloed en de gezondheid van de lever bepaald met bloedtesten [2].

De onderzoekers ontdekten dat de totale concentratie gezonde fenolen in het bloed aanzienlijk was verhoogd na inname van chlorella. Chlorella is rijk aan fenolen, een belangrijke groep plantaardige verbindingen met antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen. Dit leidde tot een verbetering van de antioxidantstatus, waaronder een stijging van het glutathiongehalte na 90 dagen suppletie. De niveaus van endogene antioxidantenzymen, waaronder superoxide dismutase en catalase, namen ook toe.

Het is ook opmerkelijk dat na drie maanden suppletie de concentratie van ongunstig LDL-cholesterol aanzienlijk was gedaald en chlorella leverbeschermende effecten had.

Bronnen:

  1. Gurney T. The Efficacy of Chlorella Supplementation on Multiple Indices of Cycling Performance. Journal of Dietary Supplements. Online: 11 Mar 2023
  2. Chiu HF, Lee HJ, Han YC, et al. Beneficial effect of Chlorella pyrenoidosa drink on healthy subjects: A randomized, placebo‐controlled, double‐blind, cross‐over clinical trial. J Food Biochem. 2021 Apr;45(4):e13665