Het is duidelijk dat regio's met een lage omega-3-index, zoals de VS en sommige Europese landen, meer COVID-19-doden tellen dan regio's met een hoge omega-3-index. Omega-3 vetzuren kunnen een rol spelen bij COVID-19 door het verminderen van ontstekingsmarkers, het verbeteren van de hartslagvariabiliteit en het verminderen van coronaire complicaties.

De studies wijzen duidelijk op een sterke tendens die wijst op een verband tussen omega-3-vetzuren in het bloed en het sterfterisico door COVID-19. De meest recente studie van Asher et al. (2021) toont aan dat het relatieve sterfterisico ongeveer vier keer hoger was bij personen met een lagere omega-3-status dan bij personen met een hoger niveau.

Uit een studie uit 2005 blijkt dat de regelmatige inname van visolie kan helpen om met luchtverontreiniging samenhangende verslechtering van de hartfunctie te voorkomen of te vermijden. De studie werd uitgevoerd in een regio die bijzonder onder luchtverontreiniging te lijden heeft, namelijk Mexico-Stad. Vijftig bewoners van een bejaardentehuis van 60 jaar en ouder werden in twee groepen verdeeld en kregen gedurende zes maanden dagelijks een voedingssupplement met ofwel twee gram visolie ofwel twee gram sojaolie. Een verbetering van de hartslagvariabiliteit* werd alleen gezien bij de deelnemers die visolie namen. De groep die sojaolie nam, had slechts een marginaal, niet-significant voordeel.

* Een verlaagde HRV wijst op een verhoogd risico van plotselinge hartdood na een hartaanval, alsmede op een verslechtering van het autonome reguleringsvermogen en is een uitdrukking van het vermogen van het hart om zich aan te passen aan veranderende stresssituaties. HRV is de meest intensief bestudeerde "voorbode" van plotselinge hartdood! Stijgingen van C-reactief proteïne (CRP) worden gebruikt om het ontstekingsproces in COVID-19 te volgen en worden in verband gebracht met ziekteprogressie. Een afname van de hartslagvariabiliteit (HRV) correleert ook met een verslechtering van de ziektestatus!

Talrijke studies hebben het positieve effect aangetoond van de omega-3 vetzuren EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur) uit visoliën op de gezondheid van het hart. De volgende studie toont nu aan dat de meervoudig onverzadigde vetzuren omega-3 die in visolie zitten, ook in sterk vervuilde gebieden kunnen helpen de gezondheid van het hart te versterken. Het is bekend dat milieuvervuiling de hartfuncties kan verslechteren, met name de zogenaamde hartslagvariabiliteit.

De omega-3-index verschaft betrouwbare informatie over de voorzieningsstatus van omega-3-vetzuren met lange keten. De omega-3-index geeft het procentuele gehalte aan de lange-keten omega-3-vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) in het celmembraan van de rode bloedcellen aan. Het staat in nauw verband met de totale dagelijkse inname van omega-3-vetzuren.

Hogere concentraties omega-3-vetzuren in het bloed worden in verband gebracht met een lagere incidentie van hart- en vaatziekten. Studies hebben aangetoond dat een omega-3-index van > 8 % in vergelijking met een index van < 4 % een 90 % lager risico op plotse hartdood betekent. Als risicofactor voor plotselinge hartdood lijkt het even relevant te zijn als het LDL-gehalte voor coronaire hartziekten. Een lage omega-3-index kan ook in verband worden gebracht met verminderde cognitieve vaardigheden.

Omega-3 vetzuren kunnen een aanzienlijke verhoging van de HRV veroorzaken en hebben ook een invloed op ionenkanalen en dus op de prikkelbaarheid van de hartspiercellen.

Omega-3-vetzuren remmen de aggregatie van bloedplaatjes en hebben een anti-aritmisch effect. Dit laatste betekent dat zij de fibrillatiedrempel van de hartspiercel verlagen.
Visolie versterkt de antivirale reactie door het induceren van interferon (IFN), dat de virale replicatie remt. Voorts werd ontdekt dat omega-3-vetzuren zich binden aan de gesloten conformatie van het spike-eiwit en derhalve, naast hun bekende ontstekingsremmende effecten, zouden kunnen bijdragen tot de vermindering van COVID-19 complicaties door te verhinderen dat het virus de cellen binnendringt.

Bronnen:

Heart Rate Variability as a Possible Predictive Marker for Acute Inflammatory Response in COVID-19 Patients
https://academic.oup.com/milmed/article/186/1-2/e34/5989059

SCHACKY, CV, HARRIS, WS: Cardiovascular benefits of omega-3 fatty acids. Cardiovascular Research 73 (2), 310-315, 2007

HARRIS, WS: The omega-3 index as a risk factor for coronary heart disease. Am J Clin Nutr 87 (6), 1997-2002, 2008
Stand: 2009
Isabelle Romieu et al, Omega-3 Fatty Acid Prevents Heart Rate Variability Reductions Associated with Particulate Matter. In: American Journal of Respiratory and Critical care Medicine, Vol. 172, Nr. 12, S. 1534-1540, 2005.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33573088/

Asher A et al. “Blood omega-3 fatty acid and death from COVID-19: a pilot study.” MedRxiv, Published
online ahead of print on January 8, 2021

Hathaway D, et al. Omega 3 Fatty Acids and COVID-19: A Comprehensive Review. Infect Chemother.
2020;52(4):478-495. doi:10.3947/ic.2020.52.4.478

Omega 3 Fatty Acids and COVID-19: A Comprehensive Review
https://m.icjournal.org/Synapse/Data/PDFData/0086IC/ic-52-478.pdf

https://www.merkur.de/welt/corona-schadstoffe-luftverschmutzung-todesfaelle-deutschland-krankheit-studie-covid-19-forscher-news-zr-13668213.html

Eslamloo K, Xue X, Hall JR, Smith NC, Caballero-Solares A, Parrish CC, Taylor RG, Rise ML. Transcriptome profiling of antiviral immune and dietary fatty acid dependent responses of Atlantic salmon macrophage-like cells. BMC Genomics 2017;18:706.

https://www.dovepress.com/serum-albumin-levels-are-a-predictor-of-covid-19-patient-prognosis-evi-peer-reviewed-fulltext-article-IJGM

Relationships between airborne pollutants, serum albumin adducts and short-term health outcomes in an experimental crossover study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31499299/