Duurtraining verhoogt het serum vitamine D bij mannen en vrouwen met een vitamine D-tekort, maar heeft geen effect bij normale serumspiegels. Dit is een voorlopige conclusie van een Chinese overzichtsstudie. Krachttraining heeft dit effect niet. Bovendien is de relatie tussen vitamine D en lichaamsbeweging complex.

De actieve vorm van vitamine D - 1,25(OH)2D - nam alleen toe tijdens chronische duurtraining, terwijl de normale marker voor de vitamine D-status - 25(OH)D - zowel tijdens acute als chronische inspanning toenam.

Duidelijke conclusies worden verhinderd door het beperkte aantal studies: er werden vijf studies gevonden voor kortdurende interventies en 12 studies voor chronische duurtrainingsinterventies. Aan de studie namen verschillende groepen deel: van ongetrainde sporters tot minder actieve ouderen. Vermoedelijk is het verband tussen vitamine D en lichaamsbeweging geslachtsspecifiek, hetgeen door toekomstig onderzoek moet worden uitgezocht. In de meeste studies werd rekening gehouden met blootstelling aan zonlicht door het onderzoek 's ochtends of in de winter uit te voeren.

De verklaring voor het verband tussen sport en vitamine D-niveaus wordt gezocht in het vrijkomen van vitamine D door sport. Vergeet niet dat vetweefsel de meeste vitamine D opslaat. Spieren kunnen ook vitamine D opslaan, zij het in mindere mate, dankzij vitamine D-bindend eiwit.

Tegelijkertijd verhoogt beweging de activering van 25(OH)D tot 1,25(OH)2D, wat leidt tot een daling van 25(0H)D. Er zijn dus ook tegengestelde bewegingen.

Gepubliceerd in de nieuwsbrief van 15 december 2022

Bron: