Een lage vitamine C-inname en een laag vitamine C-gehalte vormen een gezondheidsrisico voor mensen met diabetes. Volwassenen met lage vitamine C-spiegels hebben mogelijk ook een hoger risico op het ontwikkelen van de ziekte. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van een grootschalig cohortonderzoek.

Vitamine C is belangrijk voor de synthese van collageen en L-carnitine. Het is ook betrokken bij de immuunfunctie, weefselherstel en de productie van neurotransmitters, en speelt een belangrijke rol als antioxidant. Verschillende van deze functies zijn aangetast bij diabetes type 2, waaronder de immuunfunctie. De onderzoekers onderzochten de vitamine C-inname van volwassenen, hun serum vitamine C-spiegels en de mogelijke associatie met fysiologische biomarkers van (pre-)diabetes, diabetesprogressie en mortaliteit.

Lage vitamine C-spiegels ongunstig bij (pre-)diabetes
De onderzoekers gebruikten gegevens uit de NHANES-database. De analyse omvatte 26.944 volwassen vrouwen en 25.206 volwassen mannen. Van de deelnemers hadden er 6.807 diabetes type 2 en 428 diabetes type 1. De gegevens waren verzameld tussen 1999 en 2018.
Uit de analyse bleek dat het aantal mensen met een lage vitamine C-inname (<75 mg voor mannen en <60 mg voor vrouwen) in deze periode steeg van 38 naar 46,5 procent.
Patiënten met diabetes type 2 hadden gemiddeld een significant lagere dagelijkse vitamine C-inname dan gezonde volwassenen, respectievelijk 75,5 mg en 85,6 mg.

De onderzoekers vonden ook een omgekeerde relatie tussen vitamine C-inname en serumspiegels, evenals nuchtere bloedglucose en HbA1c-spiegels (een maat voor de gemiddelde bloedglucosespiegels in de loop van de tijd). Bovendien hadden mensen met een te lage vitamine C-inname een hoger risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en ontwikkelden ze deze op jongere leeftijd dan mensen met goede vitamine C-spiegels.
Bovendien hadden diabetici met te lage serumniveaus van vitamine C een hoger risico op overlijden dan diabetici met normale niveaus.

Suppletie met vitamine C
Diabetes type 2 wordt al lang in verband gebracht met een vitamine C-tekort in het serum. Enerzijds kan dit worden veroorzaakt door een verminderde inname als gevolg van een ongezond dieet. Anderzijds kan een serumtekort worden veroorzaakt door verhoogde oxidatieve stress die gepaard gaat met diabetes. Aangezien 62,3 procent van de onderzoekspopulatie geen vitamine C-supplement nam, zou hier winst geboekt kunnen worden. Bij mensen met prediabetes kan een vitamine C-tekort een indicator zijn voor het risico om daadwerkelijk diabetes te ontwikkelen.

De onderzoekers geven aan dat dagelijkse consumptie van 500-1000 mg vitamine C bij (pre-)diabetici het risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes kan verminderen en cardiovasculaire complicaties kan voorkomen.

Bron:

Sun H, Karp J, Sun KM, et al. Decreasing Vitamin C Intake, Low Serum Vitamin C Level and Risk for US Adults with Diabetes. Nutrients. 2022 Sep 21;14(19):3902.